Harmonogram odvozu TKO v meste Kežmarok

Rodinné domy

Nepárny týždeň Pondelok Jakuba Kraya, Štúrova, Kukučínova, P. J. Šafárika, Kamenná baňa, J. Záborského, Jesenského, S. Tomášika, Kláštorná, Slavkovská, Priekopa
Streda Ľubická cesta, Trhovište, Hradská cesta, Hradný vrch, Strelnica, Pod lesom, Suchá hora, Gaštanová
Párny týždeň Pondelok Poľná, Tehelňa, Biela voda, Pod traťou, Pri zastávke, Nad traťou, Rázusova, Komenského , Dávida Frőlicha, Zochová, Pradiareň, Weinova
Streda Michalská, Nábrežná, Sihoť, Vyšný mlyn, Huncovská, Cintorínska, Krvavé pole, Mučeníkov, Dr. Fischera, Tatranská, J. Chalupku, I. Stodolu
Každý týždeň Pondelok Nová, Kostolné námestie, Fraňa Kráľa, Starý trh
Streda MUDr. Alexandra, Hlavné námestie, Hradné námestie

Bytovky

Každý týždeň Pondelok Priekopa, Severná, Pod lesom, Nižná brána, Možiarska, Petržalská, Košická, Weilburská, Lanškrounská, Levočská, Bardejovská, Továrenská, Baštová, Toporcerova, Záhradná, Huncovská, M.Lányho, Gen. Štefanika, Tvarožnianska, Južná, Ivana Stodolu, Obrancov mieru, K. Kuzmányho, Garbiarska
Piatok Priekopa, Severná, Nižná brána, Pod lesom, Petržalská, Lanškrounská, Levočská, Bardejovská, Košická, Weilburská, Nad traťou, Továrenská, Baštová, Toporcerova, Záhradná, Huncovská, M. Lányho, Gen. Štefanika, Tvarožnianska, Južná, Obrancov mieru, Ivana Stodolu, K. Kuzmányho, Garbiarska, Možiarska